Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի Օգտատեր, «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ն գնահատում է Ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը, հետևաբար, նախքան Ձեր անձնական տվյալների տրամադրումը «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ին՝ ուշադիր կարդացեք Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Քաղաքականություն):

Հարկ է նշել, որ Քաղաքականությունը կիրառվում է բացառապես «Xiaomi» ապրանքանիշի ապրանքների վաճառքի ընթացքում https://miarmenia.am/hy/ ինտերնետ խանութում (այսուհետ՝ ինտերնետ-խանութ): Քաղաքականությունը սահմանում է «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ի ռազմավարությունը https://miarmenia.am/hy/ ինտերնետ խանութի օգտվողների անձնական տվյալների մշակման և պահպանման համար:

 

«ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ն երաշխավորում է, որ https://miarmenia.am/hy/ կայքի Օգտատերերի կողմից տրամադրված անձնական տվյալները կօգտագործվեն միայն ստորև նշված նպատակների համար:

 

ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԽԱՆՈՒԹԻ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

«ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ն մշակում է անձնական տվյալները հետևյալ նպատակներով՝

1. «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ի և Օգտատիրոջ միջև կնքված առուվաճառքի գործարքի կնքման և կատարման համար, այդ թվում, Օգտատիրոջ պատվերների վճարման և հանձնման վերահսկման համար,

2. «Xiaomi» ապրանքանիշի արտադրանքի վերաբերյալ Օգտատերերի կարծիքի հարցման, Օգտատերերի կողմից տրամադրված «Xiaomi» ապրանքանիշի ապրանքատեսակների մասին տեղեկատվության իրականացման և մշակման համար,

3. Օգտատիրոջ նույնականացման ժամանակ (գրանցված կամ չգրանցված) պատվերի տեղադրման համար,

4. Օգտատիրոջն ապրանքներ և լրացուցիչ ծառայություններ տրամադրելու համար,

5. Վաճառված ապրանքների առաքման իրականացման համար,

6. Վաճառված ապրանքի վերադարձի և փոխանակման հաշվառման և օգտագործողի դրամական միջոցների վերադարձի համար,

7. Գրանցման, նույնականացման և հավատարմագրման ծրագրերում Օգտատիրոջ մասնակցության ընթացակարգերի տրամադրման համար, այդ թվում նաև ակցիաներում:

8. Օգտատիրոջը Կայքի անհատականացված ռեսուրսներում (անձնական հաշիվ) մուտք ապահովելու համար,

9. Գնումներ կատարելու համար հաշիվ ստեղծելու (անձնական հաշիվ), եթե Օգտատերը տվել է իր համաձայնությունը այն ստեղծելու համար,

10. Պատվերի կարգավիճակի մասին Կայքի Օգտատիրոջը ծանուցելու համար,

11. Կայքի Օգտատիրոջը՝ իր համաձայնությամբ, հատուկ առաջարկների, արժեքների մասին տեղեկությունների, ծանուցումների և այլ տեղեկությունների տրամադրման համար:

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ինտերնետ-խանութի տեղեկատվական համակարգում անձնական տվյալների պաշտպանությունը կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:

«ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ»-ը կազմակերպում է հնարավոր բոլոր նախազգուշական միջոցները, ներառյալ (առանց սահմանափակման) ֆիզիկական, տեխնիկական և կառուցվածքային՝ անհատական տվյալների պաշտպանության, չարտոնագրված օգտագործման, բացահայտման, փոփոխման, վնասի կամ կորստի համար:

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

Բոլոր Օգտատերերը կարող են այցելել ինտերնետ խանութ, առանց որևէ անձնական տվյալների հրապարակման: Միևնույն ժամանակ, Օգտատիրոջ կողմից՝ Կայքի այլ բաժինների համապատասխան հատվածներում, անհրաժեշտ տեղեկատվության չտրամադրումը կարող է հանգեցնել ինտերնետ խանութում Օգտատիրոջ կողմից Xiaomi ապրանքների գնման անհնարինությանը: Օգտատիրոջ պահանջների (հայտերի) կատարման համար, ինչպես նաև ստորև նշված այլ նպատակների իրագործման համար՝ «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» կազմակերպությունը կարող է պահանջել Օգտատիրոջ մասին հետևյալ տեղեկությունները՝ անունը, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, սեռը, էլեկտրոնային և փոստային հասցեն, հեռախոսահամարը, բջջային հեռախոսահամարը, տարիքը, այլ տվյալներ: «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ն գրանցում է նաև Օգտատիրոջ կողմից կատարված գնման տվյալները: Կայքում կամավոր գրանցման կամ ինտերնետ-խանութից ապրանքի պատվիրման ժամանակ՝ Օգտատերը համաձայնում է (տալիս է իր համաձայնությունը) իր անձնական տվյալները տեղեկատվական համակարգին մուտքագրելու համար, ինչպես ձեռքով , այնպես էլ ավտոմատ կերպով՝ ամբողջությամբ և սույն Քաղաքականությամբ սահմանված նպատակներով: Եթե Օգտատերը համաձայն չէ այս պայմաններին, ապա նա իրավունք չունի օգտվել https://miarmenia.am/hy/ կայքից և չի տրամադրում իր անձնական տվյալները:

 

ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ

 

Օգտատերը իրավունք ունի՝

1. Չեղարկել անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը՝ ուղարկելով հայտը [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին կամ դիմելով անձամբ,

2. Ստանալ լիարժեք տեղեկատվություն անձնական տվյալների մասին,

3. Մուտք գործել իր անձնական տվյալներ,

4. Մատչելի կերպով տրամադրել տեղեկություններ անձնական տվյալների առկայության մասին,

5. Ստանալ տեղեկություններ անձնական տվյալների մշակման մասին, ներառյալ անձնական տվյալների մշակման հաստատման, անձնական տվյալների մշակման իրավական հիմքի և նպատակների, անձնական տվյալների մշակման նպատակների և մեթոդների մասին,

6. Պահանջել սեփական անձնական տվյալների հստակեցումը, նրանց արգելափակումը կամ ոչնչացումը, եթե անձնական տվյալները համարվում են թերի, հնացած, ոչ ճիշտ, անօրինական կերպով ձեռք բերված կամ չեն համարվում մշակման համար սահմանված նպատակին հասնելու համար, ինչպես նաև կարող են ձեռնարկել օրենքով նախատեսված միջոցներ՝ իրենց իրավունքների պաշտպանության համար,

7. Պաշտպանել սեփական իրավունքները և օրինական շահերը:

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻՆ

Անձնական տվյալները կարող են տրամադրվել այլ անձանց՝ պայմանագրերի իրականացման նպատակով, որում կողմերից մեկը հանդիսանում է Օգտատերը կամ Օգտատերերի կողմից հատուկ առաջարկներից և գովազդային ակցիաներից օգուտ քաղելու համար: «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ն օգտվում է այլ անձանց ծառայություններից՝ իր անունից գործառույթների իրականացման համար, ինչպիսիք են՝ պատվերների հանձնումը, նամակագրության և էլեկտրոնային նամակների ուղարկումը, կարճ տեքստային հաղորդագրությունների (SMS) ուղարկումը, վարկային և բանկային քարտերով վճարումների մշակումը: Նման անձինք հնարավորություն կունենան մուտք գործել անձնական տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են այդ գործառույթների իրականացման համար, սակայն նրանք իրավունք չունեն օգտագործել այդ տվյալներն այլ նպատակներով և պահանջվում են տվյալների մշակման համար գործող իրավական ակտերին համապատասխան:

 

ԱՎՏՈՄԱՏ ԳՐԱՆՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԻ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼ

 

Ինտերնետ խանութ այցելության ժամանակ (որպես գրանցված Օգտատեր), որոշ անձնական տվյալներ (բրաուզերի տեսակը, այցելությունների քանակը, այցելության միջին թիվը, այցելած էջերը) ավտոմատ կերպով գրանցվում են: Այս տեղեկատվությունը օգտագործվում է որպես պատասխան արձագանք՝ ինտերնետ խանութի հարցումների, բովանդակության և գործառույթների բարելավման համար: Հետագայում այս տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել ինտերնետ խանութի կողմից կամ փոխանցվել երրորդ անձանց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Օգտատերը՝ նման օգտագործման դադարեցման մասին դիմում է ուղարկում [email protected] էլ. հասցեին: COOKIES և WEB BEACONSCookies՝ սրանք փոքր ֆայլեր են, որոնք ժամանակավորապես պահվում են կոշտ սկավառակի վրա՝ թույլ տալով Օգտատիրոջ համակարգչին ճանաչել ինտերնետ խանութը, հետագա այցելությունների ժամանակ: Ինտերնետ խանութն օգտագործում է cookies ֆայլերը միայն կայքի օգտագործման մասին տեղեկատվություն ստանալու նպատակով: Cookie-ի տվյալներն անանուն են և չեն պարունակում անձնական տվյալներ: Web beacons-ը, որը նաև հայտնի է որպես single pixel կամ clear gif technology կամ action tags, կարող են օգտագործվել: Web beacon տեխնոլոգիան թույլ է տալիս «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ին իմանալ, թե որն է Օգտատերն է սեղմել հիմնական տարրին (օրինակ՝ հղմանը կամ գրաֆիկական պատկերին) կայքում կամ ինտերնետ խանութի էլեկտրոնային փոստում: Web beacons-ի տեղեկատվությունը անանուն է և չի պարունակում անձնական տվյալներ: Օգտատերը ցանկացած պահի կարող է ջնջել cookies/web beacons-ը՝ բրաուզերի կարգավորումների օգնությամբ:

 

ԱՅԼ ԿԱՅՔԵՐԻ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

https://miarmenia.am/hy/ կայքը կարող է պարունակել երրորդ կողմի կայքերի բովանդակություն և հիպերհղումներ: Դուք կարող եք հետևել այդ հիպերհղումներին կամ կարդալ այդ բովանդակությունը, ինչպես նաև օգտագործել արտադրողի ծառայությունները կամ արտադրատեսակները, սակայն հիշե՛ք, որ «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ն չի վերահսկում այլ արտադրողներին: «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ն չի հետևում՝ անձնական և գաղտնի տվյալների պաշտպանության արտադրողի միջոցներին: Գաղտնիության Քաղաքականության դրույթները չեն կիրառվում նշված երրորդ կողմի միջոցների համար, ինչպես նաև այն տեղեկությունների համար, որոնք Դուք ինքներդ եք որոշել տրամադրել արտադրողներին: Անձնական տվյալներ տրամադրելիս ծանոթացեք արտադրողի՝ անձնական և գաղտնի տեղեկատվության պահպանման քաղաքականությանը:

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ (ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ՍՏԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ԴՐԱՆՑ ՉԵՂԱՐԿՈՒՄԸ

Ինտերնետ խանութը ողջունում է՝ [email protected] էլ. հասցեին ուղարկվող, Քաղաքականության մասին տեղեկատվություն ստանալու համար Օգտատերերի հայտերը: Օգտատերերը, ովքեր չեն ցանկանում ստանալ գովազդային հաղորդագրություններ (նորությունների ծանուցումներ) կարող են չեղարկել իրենց բաժանորդագրությունը՝ ուղարկելով համապատասխանը հայտը [email protected] էլ. հասցեին:

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Օգտատերերը կտեղեկացվեն ցանկացած փոփոխության կամ լրացման մասին https://miarmenia.am/hy/  Գլխավոր էջի Քաղաքականություն բաժնում, ինչպես նաև այն վայրերում, որտեղ «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ն նպատակահարմար է համարում: Օգտվելով https://miarmenia.am/hy/  կայքից կամ պատվիրելով ապրանք https://miarmenia.am/hy/ կայքում՝ Քաղաքականության փոփոխությունների մասին ծանուցվելուց հետո, Օգտատերը տալիս է իր համաձայնությունը փոփոխություններին, որը պարունակում է ամբողջական փոփոխված տարբերակը:

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն քաղաքականության պահանջների համապատասխանեցումը վերահսկվում է «ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ-ի Գլխավոր տնօրենի կողմից: Անձնական տվյալների ստացման, մշակման, պահման և պահպանման կանոնների խախտման համար մեղավոր անձինք պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: